Betalingsvoorwaarden


- Alle facturen zijn contant betaalbaar.

- Bij eventuele betwistingen zijn alleen de Rechtbanken van Brugge bevoegd.

- Bij niet-betaling worden er nalatigheidskosten gerekend van 9% per jaar en een schadebeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 25,00 euro.

- De conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken bij afhaling of levering dienen uiterlijk 48u na de levering bij aangetekend schrijven overgemaakt te worden.
- Facturen kunnen enkel geprotesteerd worden binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum.

 

Algemene voorwaarden